Locaties  >  Balkbrug  >  kindcentrum Balkbrug  >  Opvang 0-4 jaar  >  Dagritme locatie

Dagritme locatie

Kinderen hebben behoefte aan structuur en duidelijkheid. Daarom verlopen de dagen in de groepen volgens een vast patroon rond spelen, eten en slapen. Hierna volgt een beschrijving van de dagindeling zoals die binnen de groepen van Kindcentrum Balkbrug in grote lijnen gehanteerd wordt.

Dagindeling 0-4 jaar

07.30 uur Kinderen worden door hun ouder(s) gebracht
08.30 uur Samen speelgoed opruimen
09.00 uur  In het kader van het leeftijdsgericht werken worden de kinderen verdeeld naar ontwikkelingsniveau in twee groepen. Voor de 2+ kinderen wordt het peuterprogramma aangeboden. In de dagopvanggroep volgen de overige kinderen een ontwikkelingsstimulerend programma gericht op de leeftijd 0-4 jaar.
11.30 uur  Broodmaaltijd
13.00 uur Kinderen die dat thuis gewend zijn gaan naar bed. De andere kinderen gaan een activiteit doen met de pedagogisch medewerkster of vrij spelen.
14.00 uur  Drinken en een koekje
14.30 uur De kinderen gaan met de pedagogisch medewerkster een activiteit doen of vrij spelen.
15.15 uur

Samen opruimen

15.30 uur Ranja en cracker
15.45 uur De kinderen gaan met de pedagogisch medewerkster een activiteit doen of vrij spelen.
17.00 uur

Kinderen worden gehaald door ouder(s)

Aan ouders wordt even kort verteld hoe het die dag is gegaan. Ook kunnen ouders evt. vragen stellen aan de pedagogisch medewerksters. Uiteraard mogen ouders altijd samen met het kind kijken wat het gemaakt of gedaan heeft.

 

Er zijn vaste verschoningsrondes. Als kinderen een natte en/of vieze luier hebben wordt dit natuurlijk tussendoor verschoond.

Het peuterprogramma ziet er als volgt uit:

08.30 uur Ouders brengen peuters die alleen de peuterspeelzaal bezoeken naar binnen en de pedagogisch medewerker dagopvang komt met de 2+ kinderen vanuit de dagopvang (0-4 jaar) naar het peuterprogramma.  Er is voor de kinderen rustig de tijd om even weer te wennen en voor ouders is er ruimte voor een kort gesprekje met de pedagogisch medewerkster. Daarna nemen de ouders afscheid van het kind.

De kinderen kunnen kiezen of ze willen puzzelen, kleuren of vrij spelen.

09.00 uur Openingskring. Aan de hand van dagritmekaarten leggen we uit wat we deze ochtend gaan doen.
09.10 uur  Groepsactiviteit, binnenspel of buiten spelen. Deze zullen aansluiten bij het thema van Uk&Puk, jaargetijden of vieringen. Bijvoorbeeld verven, plakken, bewegingsspelen. De kinderen die de hele dag aanwezig zijn worden verschoond.  
10.00 uur Fruit eten, drinken, liedjes zingen
10.30 uur Groepsactiviteit, binnenspel of buiten spelen.
11.00 uur Opruimen. Afsluiting van de dag met een liedje of verhaal.
11.15 uur

Afscheidsritueel, jassen/tassen pakken

Kinderen worden gehaald en gaan terug naar de dagopvang.

 

Het middagprogramma verloopt volgens dezelfde structuur. Bij het eetmoment zal dan een koekje genuttigd worden.