0523 - 71 22 72 info@welluswijs.nl
Locaties  >  Dedemsvaart  >  kindcentrum De Pretstek  >  Opvang 4-13 jaar  >  Dagritme locatie

Dagritme locatie

Voorschoolse opvang

Bij de Voorschoolse opvang kun je zelf kiezen waar je mee wilt spelen. Op de bso is knutselmateriaal, spelletjes en gevarieerd speelmateriaal voor alle leeftijden aanwezig. Je wordt door de pedagogisch medewerkster naar school gebracht.

 

Naschoolse opvang 

Een globale dagindeling van de naschoolse opvang ziet er als volgt uit :

12.00 uur Kinderen die een lang dagdeel komen worden van school gehaald.
12.30 uur Broodmaaltijd
13.00 uur Vrij spelen, binnen en buiten
14.00 uur

Opruimen. Drinken.

14.30 uur Vrij spelen
Kinderen die een kort dagdeel komen, worden van school gehaald.
15.00 uur Opruimen. Drinken en fruit.
15.30 uur Vrij spelen of meedoen aan een activiteit die de pedagogisch medewerksters hebben bedacht.
16.45 uur Drinken en cracker/koekje
17.00 uur Kinderen worden gehaald

vakantie BSO

Een globale dag van de vakantieBSO ziet er als volgt uit:

07.30 uur Kinderen worden gebracht
Vrij spel
08.45 uur

Activiteitenblok. Tijdens dit blok wordt een activiteit aangeboden die past
binnen het vakantiethema van die vakantie. We beginnen met een uitleg
over de activiteit van deze morgen en gaan daarna samen fruit eten en
ranja drinken met een koekje. Daarna gaan we met z’n allen actief aan de
slag. Maar ook in de vakantie geldt: bijna alles mag en bijna niets moet.
Heb je vandaag geen zin om mee te doen dan mag je uiteraard ook vrij
spelen. En heb je zelf leuke ideeën voor een activiteit dan kun je dit altijd
met de pedagogisch medewerksters bespreken.

11.30 uur Lunch
12.15 uur Vrij spel
12.45 uur

Activiteitenblok.

Ook ’s middags wordt er een activiteit aangeboden die past binnen
het vakantiethema van die week. We beginnen met een uitleg over de
activiteit van deze middag en daarna gaan we met z’n allen actief aan de slag.
Tijdens de activiteit is er altijd een korte pauze en gaan we samen drinken met
iets lekkers erbij. Ook ‘s middags geldt: bijna alles mag en bijna niets moet.
Heb je vandaag geen zin om mee te doen dan mag je uiteraard ook vrij spelen.

15.30 uur Drinken met cracker of koekje
16.00 uur Vrij spel

Welke activiteiten worden er in de vakantie zoal gedaan.

In de vakantie hebben wij een vooraf bepaald thema (bijv. Olympische Spelen; Circus) waarbinnen diverse activiteiten worden georganiseerd. Op de locatie hangt vooraf een flyer waarop je kunt zien aan welk thema we aandacht gaan besteden en welke activiteiten er georganiseerd worden.