Locaties  >  Hardenberg  >  kindcentrum De Kameleon, Marslanden  >  Opvang 4-13 jaar

Opvang 4-13 jaar

Kindcentrum De Kameleon biedt voorschoolse en buitenschoolse opvang op woensdag- en vrijdagmiddag (4-13 jaar) aan in samenwerking met kindcentrum De Matrix. De bso vindt de andere dagen plaats bij de Matrix, Erve Odinck 1. Er is vooralsnog een mogelijkheid voor VSO bij de Kameleon wanneer broertjes of zusjes gebruik maken van de dagopvang.

In het menu rechts in beeld, kunt u meer informatie hierover vinden.

 

Heeft u vragen, dan horen we dit graag.

U bent uiteraard ook van harte welkom een kijkje te komen nemen op de locatie.

Wilt u het meest recente inspectierapport inzien, klik dan hier .