Locaties  >  Hardenberg  >  kindcentrum De Matrix, Marslanden  >  Opvang 0-4 jaar  >  Dagritme locatie

Dagritme locatie

Het peuterprogramma bij Duimelot ziet er als volgt uit:

08.30 uur

Kinderen worden gebracht. 

Kinderen kunnen kiezen of ze willen puzzelen, kleuren of vrij spelen.

08.45 uur Openingskring. Aan de hand van dagritmekaarten leggen we uit wat we deze ochtend gaan doen.
09.00 uur Groepsactiviteit, binnenspel of buiten spelen. Zowel vrij spel als ontwikkelingsgerichte activiteiten in kleine groepjes. Deze zullen aansluiten bij het thema van Uk&Puk, jaargetijden of vieringen. Bijvoorbeeld verven, plakken, bewegingsspelen.
09.30 uur Opruimen
10.30 uur  Fruit eten, drinken
  Groepsactiviteit, binnenspel of buiten spelen. Zowel vrij spel als ontwikkelingsgerichte activiteiten in kleine groepjes. 
10.45 uur  Opruimen. Afsluiting van de dag met liedje, verhaal of verjaardag.
11.00 uur  Kringmoment waarin samen met de peuters teruggeblikt wordt op de ochtend mbv de dagritmekaarten
11.15 uur

Afscheidsritueel, jassen/tassen pakken.

 

Het middagprogramma verloopt volgens dezelfde structuur. Bij het eetmoment zal dan een koekje genuttigd worden.