0523 - 71 22 72 info@welluswijs.nl
Locaties  >  Hardenberg  >  kindcentrum De Matrix, Marslanden

OuderCie

De oudercommissie marslanden bestaat uit:

  • Nicolien Tieltjes        nicolienbrink@outlook.com
  • Liedeweij Roeten      l.roeten@hotmail.com
  • Nienke Dubbink        nienke6000@hotmail.com
  • Linda Makkinga        lindamakkinga@hotmail.com
  • Nanda Gerbrandij      nandagerbrandij@gmail.com

In de hal hangt een brievenbus van de oudercommissie. Suggesties, aanbevelingen, etc kunnen in die bus gedeponeerd worden.

 


Ouders/verzorgers van kinderen kunnen invloed uitoefenen op de gang van zaken bij Stichting Welluswijs. Dat kan natuurlijk door overleg met de pedagogisch medewerksters op de groep, maar dat kan ook via medezeggenschap, voornamelijk over groepsoverstijgende onderwerpen. Hiervoor is de oudercommissie opgericht.

De oudercommissie heeft als doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van kinderen en ouders en het vertegenwoordigen van de ouders. Per locatie is er een oudercommissie, die mandaat meegeeft aan de Centrale Oudercommissie.

 

Door op onderstaande datum te klikken, kunt u het verslag van de betreffende vergadering downloaden: 

23-08-2021