0523 - 71 22 72 info@welluswijs.nl
Opvangvormen  >  4-13 jaar (bso)  >  Wat is bso?

Wat is bso - vervolg

Vervoer  

Kinderen die gebruik maken van de buitenschoolse opvang worden door een vaste medewerkster of vaste vrijwilliger van school gehaald en naar school gebracht. Zij zijn herkenbaar aan een oranje veiligheidshesje met het logo van Stichting Welluswijs. Kinderen wachten op een afgesproken plek in school. De kinderen worden - afhankelijk van de afstand - lopend, met de fiets of per auto/busje/taxi naar de BSO gebracht.

Dagritme

Voorschoolse opvang

Bij de Voorschoolse opvang kun je zelf kiezen waar je mee wilt spelen. Op de bso is knutselmateriaal, spelletjes en gevarieerd speelmateriaal voor alle leeftijden aanwezig. Je wordt door de pedagogisch medewerkster naar school gebracht.

 

Naschoolse opvang 

Een globale dagindeling van de naschoolse opvang ziet er als volgt uit :

12.00 uur    Kinderen die een lang dagdeel komen worden van school gehaald.
12.30 uur Broodmaaltijd
13.00 uur  Vrij spelen, binnen en buiten
14.00 uur 

Opruimen. Drinken.

14.30 uur  Vrij spelen
  Kinderen die een kort dagdeel komen, worden van school gehaald.
15.00 uur  Opruimen. Drinken en fruit. 
15.30 uur  Vrij spelen of meedoen aan een activiteit die de pedagogisch medewerksters hebben bedacht. 
16.45 uur Drinken en cracker/koekje
17.00 uur Kinderen worden gehaald

 

 

VakantieBSO

Een globale dag van de vakantieBSO ziet er als volgt uit:

07.30 uur    Kinderen worden gebracht

Vrij spel
09.00 uur 

Activiteitenblok. Tijdens dit blok wordt een activiteit aangeboden die past
binnen het vakantiethema van die vakantie. We beginnen met een uitleg
over de activiteit van deze morgen en gaan daarna samen fruit eten en
ranja drinken met een koekje. Daarna gaan we met z’n allen actief aan de
slag. Maar ook in de vakantie geldt: bijna alles mag en bijna niets moet.
Heb je vandaag geen zin om mee te doen dan mag je uiteraard ook vrij
spelen. En heb je zelf leuke ideeën voor een activiteit dan kun je dit altijd
met de pedagogisch medewerksters bespreken.

11.30 uur    Lunch
12.15 uur  Vrij spel
13.00 uur 

Activiteitenblok.

Ook ’s middags wordt er een activiteit aangeboden die past binnen
het vakantiethema van die week. We beginnen met een uitleg over de
activiteit van deze middag en daarna gaan we met z’n allen actief aan de slag.
Tijdens de activiteit is er altijd een korte pauze en gaan we samen drinken met
iets lekkers erbij. Ook ‘s middags geldt: bijna alles mag en bijna niets moet.
Heb je vandaag geen zin om mee te doen dan mag je uiteraard ook vrij spelen. 

15.30 uur Drinken met cracker of koekje
16.00 uur Vrij spel

Welke activiteiten worden er in de vakantie zoal gedaan?

In de vakantie hebben wij een vooraf bepaald thema (bijv. Olympische Spelen; Circus) waarbinnen diverse activiteiten worden georganiseerd. Op de locatie hangt vooraf een flyer waarop je kunt zien aan welk thema we aandacht gaan besteden en welke activiteiten er georganiseerd worden.