Opvangvormen  >  4-13 jaar  >  Wat is bso?

Wat is bso?

BSO kan uitgesplitst worden in de volgende opvang:

  • voorschoolse opvang
  • tussenschoolse opvang (alleen Kindcentrum De Matrix)
  • naschoolse opvang
  • vakantieopvang

De opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar voor en na schooltijd heet buitenschoolse opvang (BSO).

De buitenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen die naar de basisschool gaan. BSO is een vrijetijdsvoorziening voor kinderen van werkende ouders. Een voorziening waar je tal van leuke en zinvolle activiteiten kunt doen. De georganiseerde activiteiten worden vormgegeven met behulp van thema’s.

In de vakantie wordt een uitdagend activiteitenprogramma aangeboden dat aansluit bij de interesses van de kinderen. Kinderen kunnen de hele dag komen, maar ook alleen het activiteitenblok. Informeer op de locatie van uw keuze naar de locatiespecifieke invulling hiervan.

Erik: "Mijn zoon eet thuis niets wat hij niet kent, maar op de bso had hij wel spinazie gegeten tijdens het thema koken."

Lees meer...