0523 - 71 22 72 info@welluswijs.nl
Opvangvormen

Dagritme

Petra: "Bij de overdracht aan het eind van de dag krijg ik te horen hoe Bram het heeft gehad, wat hij heeft gedaan. Ik merk dat ze heel goed weten wat Bram nodig is en daarbij aansluiten."


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Gedurende de gehele dag bieden we een speel/leerprogramma aan waarmee de ontwikkeling van kinderen gestimuleerd wordt. Leidraad hierin is het Uk&Puk-programma. Tevens is er voldoende gelegenheid om vrij te spelen, te knutselen of voor spelletjes.
  • De eetmomenten (fruit, boterham, koekje, drinken) zijn altijd gezamenlijk aan tafel. Tijdens dit groepsmoment wordt er vaak gezongen of voorgelezen. 
  • Voor de kinderen die dat thuis ook gewend zijn is er de mogelijkheid om in de aparte slaapkamers een dutje doen.
  • Voor baby's wordt de dagindeling met de ouders/verzorgers besproken en zoveel mogelijk afgestemd op de thuissituatie.
  • In het ochtenddagdeel wordt er voor de dagopvangkinderen van 2 jaar en ouder gratis het peuterspeelzaalprogramma aangeboden. Om dit inhoudelijk goed te kunnen aanbieden vindt dit programma plaats in een aparte ruimte voor 2-4 jaar. U kunt zich immers voorstellen dat het niet haalbaar is baby's te verschonen of een fles te geven als je kinderen meeneemt in een inhoudelijk programma dat gericht is op voorbereiding voor het basisonderwijs.
    We bieden dit all-inclusive pakket aan omdat wij deze voorbereiding op het basisonderwijs erg belangrijk vinden.
    Uitzondering hierop is locatie kindcentrum Heemse, klik hier voor meer informatie.

 

 

Globaal dagritme

Kinderen hebben behoefte aan structuur en duidelijkheid. Daarom verlopen de dagen in de groepen volgens een vast patroon rond spelen, eten en slapen. Hierna volgt een beschrijving van de dagindeling zoals die binnen de groepen in grote lijnen gehanteerd wordt.

Dagopvang

07.30-09.00 u
Kinderen worden door hun ouder(s) gebracht
08.30 uur Samen speelgoed opruimen
09.00 uur  In het kader van het leeftijdsgericht werken worden de kinderen verdeeld naar ontwikkelingsniveau in twee groepen. In een aparte ruimte wordt een peuterprogramma aangeboden. In de eigen stamgroep volgen de overige kinderen een ontwikkelingsstimulerend programma gericht op de leeftijd 0-4 jaar.
11.30 uur  Broodmaaltijd
13.00 uur Kinderen die dat thuis gewend zijn gaan naar bed. De andere kinderen gaan een activiteit doen met de pedagogisch medewerkster of vrij spelen.
14.00 uur  Drinken en een koekje
14.30 uur De kinderen gaan met de pedagogisch medewerkster een activiteit doen of vrij spelen.
15.15 uur Samen opruimen
15.30 uur Ranja en cracker
15.45 uur De kinderen gaan met de pedagogisch medewerkster een activiteit doen of vrij spelen.
va 17.00 uur

Kinderen worden gehaald door ouder(s). Aan ouders wordt even kort verteld hoe het die dag is gegaan. Ook kunnen ouders evt. vragen stellen aan de pedagogisch medewerksters. Uiteraard mogen ouders altijd samen met het kind kijken wat het gemaakt of gedaan heeft.

   

Er zijn vaste verschoningsrondes. Als kinderen een natte en/of vieze luier hebben wordt dit natuurlijk tussendoor verschoond.

 

Peuterprogramma

08.45 uur

Kinderen vanuit de dagopvang gaan naar de peutergroep.

Kinderen kunnen kiezen of ze willen puzzelen, kleuren of vrij spelen.

09.10 uur            Openingskring. Aan de hand van dagritmekaarten leggen we uit wat we deze ochtend gaan doen.
09.20 uur            Groepsactiviteit, binnenspel of buiten spelen. Deze zullen aansluiten bij het thema van Uk&Puk, jaargetijden of vieringen. Bijvoorbeeld verven, plakken, bewegingsspelen 
09.45 uur Opruimen
10.00 uur Fruit eten, drinken, liedjes zingen
10.20 uur            Groepsactiviteit, binnenspel of buiten spelen. Deze zullen aansluiten bij het thema van Uk&Puk, jaargetijden of vieringen. Bijvoorbeeld verven, plakken, bewegingsspelen
11.10 uur Opruimen
11.20 uur Kringmoment. Afsluiting van de dag met een liedje of verhaal.
11.30 uur

Afscheidsritueel, jassen/tassen pakken

Kinderen worden gehaald en gaan terug naar de dagopvang.

Het middagprogramma verloopt volgens dezelfde structuur. Bij het eetmoment zal dan een koekje genuttigd worden.