Opvangvormen  >  Gastouderopvang  >  Gastouder worden

Gastouder worden

 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met  ons op.

Er is een 'praktische handleiding Gastouders' beschikbaar van implementatie kinderopvang, waarin gedetailleerd ingegaan wordt op praktische zaken voor gastouders. Klik hier voor deze handleiding.

U kunt zich aanmelden als gastouder bij de Stichting als u opvang wilt bieden aan een of meer kinderen in uw eigen huis of in het huis van de vraagouder. Er mogen tegelijkertijd maximaal 6 kinderen worden opgevangen waaronder maximaal 2 kinderen onder de 1 jaar.

U komt niet in dienst van de Stichting of van de vraagouder. Wel wordt u door ons ondersteund in uw opvangtaken. Ook handhaven wij de kwaliteit van de opvang door:

  • geven van informatie en voorlichting, begeleiding en ondersteuning
  • een check van de veiligheid en hygiëne van de woning waar de opvang plaatsvindt
  • tot stand brengen van de koppeling met de daarbij horende afspraken en overeenkomsten
  • volgen en evalueren van het welbevinden van het kind
  • deskundigheidsbevordering (bv kinderEHBO)
  • bemiddeling bij problemen

 

Indien u gastouder wilt worden, is het belangrijk dat u ervaring heeft met kinderen en een opleiding heeft op MBO2 niveau.