0523 - 71 22 72 info@welluswijs.nl
Opvangvormen  >  LRK-registratie

LRK-registratie

LRK

Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag moet de opvang waar ouders gebruik van maken geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Ouders dienen dit nummer zelf aan de belastingdienst door te geven. Stichting Welluswijs is ook geregistreerd in dit LRK. Elke opvanglocatie heeft haar eigen registratienummer.

Voor een overzicht hiervan verwijzen we u naar de contactpagina van deze website.

Inspectie

Een inspecteur van de GGD toetst jaarlijks het veiligheidsbeleid van de instelling en controleert de veiligheid van de kinderopvang. 

De inspectierapporten worden op de website gepubliceerd.

Ga naar de locatie van uw keuze. Per opvangvorm wordt het meest recente inspectierapport weergegeven.