0523 - 71 22 72 info@welluswijs.nl
Opvangvormen  >  Oudercommissies

Oudercommissies

Ouders/verzorgers van kinderen kunnen invloed uitoefenen op de gang van zaken bij Stichting Welluswijs. Dat kan natuurlijk door overleg met de pedagogisch medewerksters op de groep, maar dat kan ook via medezeggenschap, voornamelijk over groepsoverstijgende onderwerpen. Hiervoor is de oudercommissie opgericht.

De oudercommissie heeft als doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van kinderen en ouders en het vertegenwoordigen van de ouders. Per locatie is er een oudercommissie, die mandaat meegeeft aan de Centrale Oudercommissie.

Voor ouders die gebruik maken van opvang bij Stichting Welluswijs is er de mogelijkheid contactgegevens van de oudercommissie op te vragen en notulen in te zien. Meer informatie over de lokale oudercommissies kunt u vinden onder het menu inloggen van de locatie van uw keuze.