0523 - 71 22 72 info@welluswijs.nl
Opvangvormen  >  Pedagogisch beleid 0-13 jaar

Pedagogisch beleid 0-13 jaar

In vrijheid kunnen spelen, ontdekken en ontmoeten is een voorwaarde voor een gezonde ontwikkeling. Een voorwaarde die bij ons geboden wordt. 

Opvang kinderen met een beperking 

Kinderen met een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke en/of lichamelijke beperking zijn welkom bij Stichting Welluswijs. Lees meer...

 

De kinderopvang sluit zo goed mogelijk aan op de gezinssituatie van het kind en op de tijden dat ouders vanwege werk, studie of andere activiteiten hiervoor niet beschikbaar zijn. Stichting Welluswijs garandeert de continuïteit die hierbij vereist is.

Dit vertaalt zich in:

  • vaste gezichten op de groep
  • vertrouwde omgeving met zo weinig mogelijk wisselingen
  • professioneel geschoolde pedagogisch medewerksters 
  • een vast dagritme
  • inhoudelijk speel/leerprogramma op vaste tijden

 

Binnen onze visie staat respect voor het kind centraal hetgeen is uitgewerkt in een aantal uitgangspunten. 

 

Lees meer...