0523 - 71 22 72 info@welluswijs.nl
Opvangvormen  >  Pedagogisch beleid 0-13 jaar

Kinderen met een beperking

Uitgangspunten voor het bieden van opvang aan kinderen met een beperking zijn dat het kind grotendeels moet kunnen profiteren van het functioneren in de reguliere stamgroep en de zorg en begeleiding die nodig is door de medewerkers binnen Stichting Welluswijs geboden kan worden. Het verblijf van een kind met een beperking heeft ook een meerwaarde voor de groep, omdat kinderen daardoor leren omgaan met verschillen.

Om een optimale begeleiding te kunnen bieden onderhoudt Stichting Welluswijs structureel contact met het CJG en is het mogelijk om logopedische screening en behandeling of fysiotherapeutische screening op de opvanglocatie te bieden.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden, dan kunt u contact opnemen met de clustermanager van de betreffende locatie.