0523 - 71 22 72 info@welluswijs.nl
Opvangvormen  >  Pedagogisch beleid 0-13 jaar

Meer pedagogiek

Voeding en bewegen

Een goede gezondheid is belangrijk, we leveren daar graag een bijdrage aan. 

lees meer...

Werken met NmG

Op sommige locaties werken we met NmG (Nederlands met Gebaren); klik hier voor meer informatie

Binnen onze visie staat respect voor het kind centraal hetgeen is uitgewerkt in een aantal uitgangspunten:

  • Ieder kind wordt met respect benaderd vanuit de eigen belevingswereld.
  • Ieder kind wordt op een positieve manier benaderd in een veilige en geborgen sfeer. We willen de kinderen bewust positief benaderen zodat ze een positief zelfbeeld kunnen ontwikkelen en respect leren tonen voor anderen, de omgeving en zichzelf.
  • Ieder kind heeft recht op een individuele benadering. De ontwikkelingsmogelijkheden en sterke punten van een kind vormen het uitgangspunt van ons handelen. Kinderen worden gestimuleerd om ervaringen op te doen die aansluiten bij hun ontwikkelingsniveau en de interesses van het kind. 
  • Ieder kind wordt gestimuleerd zich te ontwikkelen tot een zelfstandig individu. Vanuit een sfeer van veiligheid en vertrouwen krijgt ieder kind de ruimte voor creatieve experimenten. Door deze nieuwe ervaringen wordt de zelfstandigheid van kinderen vergroot. Ieder kind krijgt hierdoor de mogelijkheid zich breed te ontwikkelen.
  • Ieder kind krijgt de ruimte zich binnen de groep de sociale vaardigheden eigen te maken. We helpen kinderen zich bewust te worden van de gevolgen van hun eigen gedrag en het hanteren van emoties.

 

In de praktische uitvoering op de groepen gaan we ervan uit dat  spelen voor kinderen de manier is om de wereld te ontdekken en te leren hanteren: ‘spelen is ontwikkelen’.

Onze gekwalificeerde pedagogisch medewerksters zorgen ervoor dat uw kind zich bij ons thuis voelt en zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Kinderen worden gestimuleerd mee te doen aan allerlei activiteiten. Zij bepalen echter zelf of ze meedoen en voor hoe lang. Kinderen krijgen de ruimte om al hun mogelijkheden te ontdekken en om al hun talenten te ontwikkelen.