0523 - 71 22 72 info@welluswijs.nl

Partners

 Stichting Welluswijs is een laagdrempelige voorziening die in de woonomgeving van bijna ieder kind aanwezig is. Wij proberen in de wijken zoveel mogelijk samen te werken en hebben intensieve samenwerkingsverbanden met diverse organisatie uit de wijk, zoals:

 • basisscholen
 •   gemeente Hardenberg
 • Wijkteams met o.a. consultatiebureau, Samen Doen
 • De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen
 • Brede School
 • LEA (Lokaal Educatieve Agenda)
 • bibliotheek

tesamen met Stichting Chrono hebben we de handen ineen geslagen en krachten gebundeld om de koppeling tussen opvang en onderwijs nog beter te organiseren vanuit een gezamenlijke visie waarbij het gezin centraal staat. 

Met deze samenwerkingsovereenkomst wordt het mogelijk voor het basisonderwijs en de opvang om samen verder te gaan bouwen aan gemeenschappelijke voorzieningen waarmee op termijn er geen voelbaar verschil meer is tussen opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

Er is al heel veel in ontwikkeling tussen de verschillende kinderopvang locaties en de verschillende scholen, allen in de regio Hardenberg. Zo is op veel schoollocaties reeds opvang gehuisvest en worden er steeds meer gezamenlijke programma’s uitgevoerd voor de kinderen van de opvang en de leerlingen van school. We ontwikkelen zo een nieuw soort school waarbij iedereen vanuit één team samenwerkt om voor elk kind een zo optimaal mogelijke begeleiding en aanbod te kunnen realiseren. Voor ouders zijn deze locaties waarin integratie plaatsvindt ook praktisch aantrekkelijk, omdat er slechts één aanspreekpunt is voor zowel opvang als onderwijs. 

 

Daarnaast werken we samen met diverse partners o.a. om bij een buitengewone ontwikkeling van een kind zo snel mogelijk de juiste ondersteuning te kunnen bieden.

 • Connect logopedie. De logopedisten van Connect observeren waar wenselijk op de groep, geven pedagogisch medewerksters advies rondom taalstimulering en geven logopedische behandelingen op locaties van Stichting Welluswijs. www.connectlogopedie.nl
 • Voor vragen op het gebied van wonen, inkomen, welzijn en zorg kunt u terecht bij het Samen Doen team. U kunt er terecht met vragen over uzelf of iemand waar u voor zorgt of u kunt uw zorgen en signalen kwijt over iemand in uw omgeving.
 •   Wijkleercentrum Doen!
 • Sportservice Hardenberg, http://www.sportservice-hardenberg.nl/. 
  Samen met sportservice Hardenberg realiseren we de sportBSO.
 •  Turn en Sportcentrum Hardenberg, http://www.turn-sportcentrum.nl/ 
 • Buurtzorg Nederland
 • MijnFysio. www.mijnfysio.nu De fysiotherapeut observeert waar wenselijk op de groep, geven pedagogisch medewerksters advies rondom bewegen voor kinderen en geven behandelingen bij locatie Wolkewietje, Hardenberg.
 • Mirjam Eggen, kinderfysiotherapeut bij GC De Rollepaal
 • Pento audiologisch centrum, Experts in horen, spreken en verstaan. www.pento.nl . Behandelingen worden gegeven bij kindcentrum Heemse, Hardenberg.
 • Peuterspeelzaal en dagopvang De Matrix bezoeken regelmatig bewoners van zorgcentrum De Schoutenhof, Marslanden, Hardenberg.
 •  Stichting Welluswijs is samenwerkingspartner in het project 'gewoon gezond' JOGG: Jongeren op gezond gewicht. http://www.gewoongezond.info/nl/doe-mee-/gewoon-gezond-supporters/supporters-gemeente-hardenberg/afbeeldingen-stichting-welluswijs/
 •  St Welluswijs verzamelt gebruikte en nieuwe babyspullen in. Bij De Vuurtoren van De Baalderborggroep sorteren de cliënten de binnengekomen spullen op maat, geslacht en kleur. Het gaat om voornamelijk babykleding tot en met maat 92/98. Onder meer beddengoed, verzorgingsproducten, kruiken, nieuwe luiers en flesjes zijn ook van harte welkom. De cliënten van de woongroep wassen en strijken de kleertjes en maken het speelgoed schoon.  Vervolgens gaat dit naar Stichting Babyspullen die pakketten verstrekt aan (aanstaande) ouders in Nederland die het financieel moeilijk hebben.
 • Accare kinder- en jeugdpsychiatrie, www.accare.nl 
 • Deze organisatie huurt bij ons ruimte voor gesprekken tussen pleegouders, kinderen en hun biologische ouders. https://www.williamschrikkergroep.nl/